Perşembe, Nisan 16, 2009

ATATÜRK VE 23 NİSAN HAFTASI

Annecim bebeğim...
Senin ve diğer tüm bebekler için laik , özgür , Atatürk'ün izinde ve onun ilke ve inkilaplarını uygulayabilen ülke bırakacağız....

Sana Atatürk'ü ilk kez Seçim için gittiğimiz okulda gösterdim.. Okulun koridorları Atatürk resimleri ve onunla ilgili yazılarla doluydu.. Sen de dikkatle inceledin hepsini..Çocuklar iyiyi ayırt eder derler.. Evet sende onun ne kadar büyük bir insan olduğunu hissettin annecim.. Sana anlattım.. Onun ne kadar yüce bir insan olduğunu..Milleti için neler yaptığını ve bugünlere gelmemizi sağladığını.. Güzel yarınlar bizi ve yarının geleceği siz çocukları bekliyor....

23 Nisan Dünya da ilk ve tek çocuklara armağan edilmiş gün...

Ey Türk gençliği !
Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahilî ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve Cumhuriyet'i müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri, şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

Gazi Mustafa Kemâl ATATÜRK
20 Ekim 1927Rahat uyu ULU ÖNDER ATATÜRK .... Biz anneler çocuklarımızı senin ilke ve inkilaplarına göre yetiştireceğiz...

1 yorum: